Our Vision:

 “All children, young people and their families from the Upper Springfield and Whiterock will be free from poverty and disadvantage, will have maximum opportunities to realise their full potential, will be treated equally and respectfully and will play a central role in influencing and shaping interventions which directly impact on their lives.”

Ár bhFís:

“Beidh na páistí, daoine óga agus a dteaghlaigh as an Uachtar Chluanaí agus an Charraig Bhán saor ó bochtanas agus míbhuntáiste. Beidh deiseanna uasta acu le poitéinseal iomlán s’acu a bhaint amach, caithfear leo ar bhonn cothroma, measúla agus imreoidh siad ról lárnach i dul chun cinn agus munlú na hidirghabhála a mbíonn tionchar acu ar a saolta.”